sadboizvibes sundei chill 01

sadboizvibes sundei chill 01

"Tôi từng có 1 đám bạn rất thân, cũng rất đông. Cách mấy ngày lại gặp nhau 1 lần, mỗi lần đều rất vui. Biết hết những chuyện của nhau, vui buồn cùng nhau.

Thế nhưng rồi theo thời gian số lượng vơi bớt dần, vơi bớt dần. Đứa này rời bỏ, đứa kia có chuyện. Số buổi gặp nhau cũng thưa thớt hẳn. Rồi chất lượng cũng chẳng còn nữa, chẳng còn biết chút gì về cuộc sống của nhau. Chỉ lâu lâu tụ họp rồi kể hoài chuyện cũ. Có hỏi thăm chuyện mới, nhưng chẳng mấy lưu tâm lại, càng không thể chạm tay vào.

Chỉ còn nhớ mãi, cả đám từng rất thân như thế..."

@sadboizvibes sundei chill 🕊

← Bài trước Bài sau →