giao diện PC

giao diện điện thoại

vị trí thanh công cụ

ảnh tràn màn hình, vừa 1 scroll, scroll xong thì tự tua xuống content phía dưới

who we are
content 1, căn đều 2 bên so với line kẻ ở trên
content 2, căn đều căn đều so với line kẻ ở trên
working with us

ảnh 1, shape chữ nhật, 2:3 ngang

ảnh 2, shape chữ nhật, 2:3 ngang

opportunities at black valley

3 ô ảnh, giống với cái 
sad magazine hồi đó, bấm vào sẽ nhảy ra 1 cái blog

thanh tìm kiếm

chọn team

chọn việc làm

graphic designer

art director

social manager

warehouse manager

sadboizaintcry

girldontcry

thisisneverthat

sadboizaintcry

art

art

communication

logistics

khi bấm vào 1 công việc bất kì

vị trí thanh công cụ

ảnh tràn màn hình, vừa 1 scroll, scroll xong thì tự tua xuống content phía dưới

Content tuyển dụng được căn đều hai bên, được đặt chính giữa cách đều 2 lề

chọn team

apply for the job

full name

email

phone number

resume/CV

attach file

enter link manually

linkedln profile (optional)

how did you hear about us

submit

tell us more about your passion

trang cảm ơn

content cảm ơn

ảnh shape chữ nhật, 2:3 ngang

thông tin liện hệ:

social
phone number

ảnh tràn màn hình, vừa 1 scroll, scroll xong thì tự tua xuống content phía dưới

ảnh 1, shape vuông

who we are
content 1, căn đều 2 bên so với line kẻ ở trên
working with us
content 2, căn đều căn đều so với line kẻ ở trên

ảnh 2, shape vuông

opportunities at black valley

chọn team

thanh tìm kiếm

chọn team

chọn team

chọn việc làm

graphic designer
team art
sadboizaintcry

graphic designer
team art
sadboizaintcry

graphic designer
team art
sadboizaintcry

khi bấm vào 1 công việc bất kì

ảnh tràn nửa màn hình 

Content tuyển dụng được căn đều hai bên, được đặt chính giữa cách đều 2 lề

apply for the job

full name

full name

email

phone number

linkedln profile (optional)

resume/CV

attach file

enter link manually

how did you hear about us

tell us more about your passion

submit

trang cảm ơn

ảnh tràn nửa màn hình 

content cảm ơn

thông tin liện hệ:

social
phone number

data được điền sẽ đổ về 1 sheet excel